Trivselregler

Trivselregler

Störningar
Den som stör vet kanske inte alltid om att den stör, så försök först och främst att lösa frågan direkt med vederbörande. Tänk på att inte störa grannar efter kl 22.00.
Lägenheter är allmänt lyhörda. Ljud ut mot gården sprider sig lätt. Ett enkelt sätt att minska buller för andra är att stänga fönster mot gården.
Tänk även på att stänga allmänna dörrar i trapphus varsamt för att minska stomljud. Detta minskar även slitage på dessa.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

(Störningar och klagomål lämnas skriftligt till styrelsen eller per mail)

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du slänger den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund.

Tidningar och glas lämnas vid återvinningsstationen korsningen Herrhagsvägen/Kistvägen eller utanför Lingvägen 100.

Närmaste återvinningscentral finns på
Kvicksundsvägen 16
124 59 Bandhagen
Högdalens industriområde (ca 5 min med bil)

Öppettider:
Måndag-torsdag kl 10.00-20.00
Fredag-söndag kl 9.00-16.00
Se även www.stockholm.se/avc

Container för grovsopor hyrs in i samband med vår- och höststädningen.

Barnvagnar, skor och annat i trapphusen
Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, skor eller annat i trapphusen då dessa är i vägen vid en eventuell brand. Trapphusen är både utrymningsväg och utryckningsväg för brandkåren.
Barnvagnar skall stå i barnvagnsrum/cykelrum.

Rökning
I tvättstuga och trapphus är rökning förbjuden. För allas trevnad, kasta inte heller ut fimpar på marken. Samma sak gäller rökning genom öppna fönster. Vi avråder också boende från att röka under köksfläkten, då vi alla delar på ventilationskanalerna.

Husdjur
Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste även se till att de inte förorenar i eller runt fastigheten. Använd alltid avföringspåse.

Fågelmatning
Du får tyvärr inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Ombyggnad av lägenhet
Medlem får ej utan styrelsens godkännande företa väsentliga förändringar i lägenheten, se vidare punkt 4 och bostadsrättsföreningens stadgar § 9.

Cykel/barnvagnsrum
I husen finns två rum avsedda för cyklar och barnvagnar. Ställ din cykel/barnvagn på så sätt att den inte spärrar andras cyklar/barnvagnar. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i porten. Mopeder och motorfordon skall ställas på P-plats/garage eller på gatan.

Avstängning av vatten
Vid behov av avstängning av vattenledningar vid t.ex. reparationer, används de ballofixkranar som finns monterade.

Källarförråd
Se till att dörrarna till källaren hålls låsta.
Personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångar och andra skrymslen skall hållas fria från saker och får inte belamras ur brandskyddssynpunkt.

Dörrskyltar / Nycklar
Kontakta styrelsen

Kommunikation
Vi ber er att all kommunikation med styrelsen sker skriftligen genom brev eller mail till någon av våra styrelsemedlemmar.
Detta för dokumentation och att missförstånd ska undvikas.
Svar lämnas senast 4 veckor efter inkommen fråga.

Brandvarnare/Brandsläckare
Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum batterierna i dessa.
Rekommenderat är att ha en sexkilos pulversläckare eftersom den rår på de flesta material och även elbränder.
Förvara minsta möjliga mängd brandfarliga varor i hemmet, helst i original-förpackning.
För mer info kontakta styrelsen.

Balkonger
Får inte användas som permanent förvaring av bohag som inte hör till normal balkongmöblering. Skakning av mattor får inte ske från balkongerna.
Grillning får heller inte ske på balkongerna. Eventuella blomlådor ska vara hängda på insidan om räcket.

Internet
I fastigheterna finns två fastighetsnät, ett koaxialnät och ett fiber-LAN. Internet kan fås genom båda. Tjänsteleverantör för koaxialnätet är ComHem och för fibernätet STOKAB.

Parkering
Parkering får endast ske på de förhyrda parkeringsplatserna och i garagen.
På övriga ytor så som gångvägar, framför portarna och garagen är parkering förbjuden! Det är tillåtet att stå på dessa platser kortare stunder för i- och urlastning.