Felanmälan

Akuta fel

Brand, inbrott och liknande
Ring 112

Fastigheten
Månd-torsd 07-16, fredag 07-14
08-617 76 00
Via e-post: felanmalan@fastighetsagarna.se

Fastigheten övrig tid/akut
Jour
08-657 64 50

Städteam
08-617 75 00

Skadedjur etc.
Aticimex
08-517 634 00

Låssmed
Bergs Lås AB
08-86 30 30