Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

Vår bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som ägs och drivs tillsammans av oss medlemmar. Vi äger våra hus och arrenderar den mark (tomträtt) som finns inom våra fastigheter.

Som innehavare av en bostadsrätt har du rätten att bo i just din lägenhet och ska förstås även hålla den i gott skick över tiden. Du ansvarar, tillsammans med övriga medlemmar, också för hela fastigheterna.

Det unika med bostadsrätten är att just medlemmarna tillsammans bestämmer över sin boendemiljö och sina fastigheter. Vi väljer själva vår styrelse, (som handhar den löpande förvaltningen) utser valberedning och revisor. Ett engagemang skapar förutsättningar för trivsel och sammanhållning. Samtidigt kan kostnaderna för löpande drift, reparationer och underhåll hållas nere om vi är rädda om våra hus och vår övriga egendom.

Som boende i en bostadsrättsförening har du goda möjligheter att påverka ditt eget boende. Dels kan du genom att vara aktiva påverka besluten på föreningsstämman. Alla kan till exempel motionera om en fråga till stämman och/eller hjälpa till som förtroendevald under några år. Dels har du också, genom vårdnadsansvaret för lägenheten, goda möjligheter att ordna din lägenhet efter eget önskemål. Är det väsentliga förändringar med t.ex. ändringar av ventilation, VA-ledningar, utvidgning av våtrum etc., behöver du visserligen styrelsens medgivande. Förändringar ska alltid göras fackmannamässigt och det bästa är att använda sig av välkända entreprenörer så att garantier för material och arbete gäller. Hämtar du in styrelsens godkännande för större renoveringar/ombyggnationer och allt görs fackmässigt kommer värdet på bostadsrätten otvetydigt att öka.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen